Over Ons

Fusionyx IT Solutions is een bedrijf met passie voor techniek en wordt niet gedreven door sales of slimme marketingstrategieën. Hierdoor doen wij dingen vaak anders dan andere. We zijn geen ‘ja en amen’ partij, maar hebben een proactieve werkwijze om samen met onze klanten succes te behalen. Wij gaan voor een langdurige samenwerking en zijn altijd op zoek naar het beste resultaat. Dat is de kracht van Fusionyx IT Solutions.

We werken samen en denken mee met onze klanten.

Fusionyx Icons Productive
Fusionyx Content Diensten Circle Notebook

IT (Informatie Technology) is van groot belang voor ondernemingen. Door alle snelle ontwikkelingen, nieuwe werkmethodes en technieken is de druk op uw IT-infrastructuur, teams en applicaties hoger dan ooit. Langzaam maar zeker voldoen oude technieken en aannames niet meer. Het gevolg is dat organisaties maar vooral de eindgebruikers in toenemende mate te kampen krijgen met performance problemen, vrijheidsbeperkingen en in het ergste geval uitval.

De continuïteit van uw bedrijf is belangrijk.

Het ontwerpen, inrichten en onderhouden van systemen voor dergelijke complexe dienstverlening vereist steeds meer kennis en ervaring, zeker wanneer de adviezen en oplossingen sterk uiteenlopen. Fusionyx IT Solutions ondersteunt organisaties, providers, dienstverleners en IT-afdelingen bij het verbeteren van hun performance en dienstverlening.

Uw IT-voorzieningen slimmer, efficiënter en effectiever.

Fusionyx Icons Safe
Fusionyx Icons Organized

Softwaresystemen, servers, storage, infrastructuur en databases. Al deze zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen dus in geval van problemen niet los van elkaar worden gezien. Gecombineerde expertise is echter moeilijk te vinden; de database expert heeft geen kennis van netwerk infrastructuur en de infrastructuur expert heeft geen kennis van databases. Om tot juiste conclusies te komen dienen al deze zaken echter wel als een geheel onderzocht te worden.

Niet ad hoc, maar structureel problemen oplossen.

Fusionyx IT Solutions heeft een allround team van enthousiaste en multidisciplinaire professionals die gedegen onderzoek, implementatie en inrichting kunnen faciliteren. Ook bij de inrichting van het onderhoud kan worden ondersteund. Daarnaast werken wij samen via een uitgebreid netwerk van bekende en bewezen partners, zodat op ieder vlak de hoogst mogelijke kwaliteit kan worden gewaarborgd. Beschikt u over een interne IT-organisatie of externe partij dan kan Fusionyx IT Solutions het traject van implementatie en inrichting begeleiden tot de overdracht en blijft beschikbaar voor advies.

Samen met onze partners staan we klaar voor onze klanten.

Fusionyx Icons Productive

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Onze Partners

Wij willen voor onze klanten het maximale uit IT halen, zodat op ieder vlak de hoogst mogelijke kwaliteit tegen de meest gunstige prijs kan worden gewaarborgd. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen. Daar hebben we een uitgebreid netwerk van partners voor nodig. Door samen op te trekken kunnen we uw organisatie helpen zichzelf te versterken en te vernieuwen.