Performance

Door alle snelle ontwikkelingen, veranderingen in techniek en het toevoegen van hard- of software componenten wordt de IT-voorzieningen van uw organisatie voortdurend aangepast. De toegenomen complexiteit gaat helaas vaak ten koste van de performance met ergernis van gebruikers tot gevolg. Daar komt bij dat er in deze tijd niet altijd ruimte is om te blijven investeren in nieuwere en snellere hardware, terwijl de belasting zwaarder wordt. Vaak wordt de aanwezige IT-voorzieningen niet ten volle benut waardoor problemen onterecht bij hardware wordt gezocht. Wij beschikken over jarenlange opgedane kennis en ervaring om uw performance problemen in hardware en software op te sporen en vervolgens de optimalisatie uit te voeren of te begeleiden.

Met behulp van eerste performance metingen en interviews definieert en objectiveren we samen met u het probleem. Vervolgens worden specifieke metingen en eventueel additionele monitoring ingericht. Door dieper in de IT-keten te duiken wordt inzicht gecreëerd in de gehele keten. Door de inzet van o.a. diagnostische software kan Fusionyx IT Solutions inzichten creëren waarmee domeinbepaling kan plaatsvinden. Hieruit volgt een gedetailleerd adviesrapport met aanbevelingen.

Al naar gelang uw behoefte en wensen regisseren wij de volledige probleemoplossing voor u, wat neerkomt op het uitvoeren van het adviesrapport en blijven we beschikbaar voor advies.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op!