Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Hoe Fusionyx IT Solutions omgaat met uw gegevens

Fusionyx IT Solutions doet er alles aan om de privacy van de bezoekers van haar websites te waarborgen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe het verzamelen en gebruiken van gegevens bij de websites van Fusionyx IT Solutions (de ‘Sites’) in zijn werk gaat. Door de Sites te bezoeken gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van gegevens zoals dat in deze privacyverklaring is beschreven.

Uw persoonlijke gegevens verzamelen

Als we persoonlijke gegevens van u nodig hebben of toestemming nodig hebben om contact met u op te nemen om een dienst te verlenen, informatie te verzenden waarom u gevraagd heeft, zoals het aanvragen van nieuwsbrieven per e-mail, vragen wij u om deze gegevens. We kunnen onder meer de volgende persoonlijke gegevens verzamelen: uw naam, bedrijf of organisatie, uw emailadres, uw telefoonnummer, uw woonadres en gegevens over uw bedrijf.

Er kunnen bepaalde gegevens over uw bezoek aan de Sites worden verzameld, zoals de naam van de internetprovider en het IP-adres (Internet Protocol) dat u gebruikt voor toegang tot internet, de datum en tijd waarop u de Sites bezoekt, de pagina’s van de Sites die u bezoekt en het internetadres van de websites vanwaar u rechtstreeks met onze Sites bent verbonden. Deze gegevens worden gebruikt om de Sites te verbeteren, trends te analyseren en de Sites te beheren.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die op deze Sites worden verzameld, worden gebruikt om de Sites te beheren, u te voorzien van informatie en de dienst(en) te verlenen of om de transactie(s) uit te voeren waarom u heeft gevraagd.

Ter ondersteuning van deze toepassingen kan Fusionyx IT Solutions persoonlijke gegevens gebruiken om u effectiever informatie te bieden, om de Sites te verbeteren en het gebruik van de Sites te vereenvoudigen doordat u niet meer herhaaldelijk dezelfde gegevens hoeft in te typen of door de Sites aan te passen aan uw voorkeuren of interesses. De informatie die door de Sites worden verzameld, kan worden gecombineerd met gegevens die door andere diensten van Fusionyx IT Solutions zijn verzameld zodat uw interactie met Fusionyx IT Solutions zo consistent mogelijk wordt.

Gegevens over bezoeken aan deze Sites worden samengevoegd met anonieme demografische gegevens voor onderzoeksdoelstellingen. Daarnaast kan deze informatie globaal worden gebruikt om meer relevante inhoud te kunnen bieden. In bepaalde exclusieve delen van de Sites worden, mits u daartoe instemt, gegevens over bezoeken aan deze Sites gecombineerd met uw persoonlijke gegevens zodat wij inhoud kunnen aanbieden die op u persoonlijk is afgestemd. Als u hiervoor geen toestemming verleent, wordt dergelijke inhoud niet aangeboden en worden uw persoonlijke gegevens niet gekoppeld aan gegevens over bezoeken aan deze Sites.

Als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of als u erin toestemt om wervende e-mail te ontvangen, kunnen de Sites aangepaste koppelingen of soortgelijke technologieën gebruiken om e-mailkoppelingen bij te houden waarop u klikt. We kunnen die gegevens aan uw persoonlijke gegevens koppelen om e-mailcommunicatie of interessegegevens beter op u af te stemmen. Elke e-mailcommunicatie bevat een opzegmogelijkheid waarmee u de levering van dat soort communicatie kunt stoppen.

Af en toe engageert Fusionyx IT Solutions andere bedrijven/derden om namens Fusionyx IT Solutions beperkte services te verlenen, zoals website-beheer, het versturen en afleveren van informatie (direct marketing) en het beantwoorden van vragen. We verstrekken die bedrijven alleen de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om de betreffende dienst te verlenen. Fusionyx IT Solutions sluit daarvoor een bewerkersovereenkomst met die bedrijven af. Ze zijn verplicht de gegevens vertrouwelijk te houden en mogen die gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

In bepaalde gevallen zal Fusionyx IT Solutions derden voorzien van uw persoonlijke gegevens indien de wet dit vereist of als Fusionyx IT Solutions in goed vertrouwen gelooft dat dit nodig is om: (a) te voldoen aan wettelijke verordeningen of juridische processen met betrekking tot Fusionyx IT Solutions of de websites; (b) de rechten en eigendommen van Fusionyx IT Solutions en verwante websites te beschermen; (c) te kunnen reageren in dringende omstandigheden met betrekking tot het beschermen van de persoonlijke veiligheid van Fusionyx IT Solutions -werknemers, -tussenpersonen en overige personen.

Persoonlijke gegevens die op de Sites zijn verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of elk ander land binnen de Europese Unie. Door de Sites te bezoeken, gaat u akkoord met gegevensoverdracht buiten uw land van herkomst en/of buiten de Europese Unie.

Beheer van uw persoonlijke gegevens

Tenzij anders wordt vermeld in deze verklaring, worden persoonlijke gegevens die u op de Sites verstrekt niet zonder uw toestemming gedeeld buiten Fusionyx IT Solutions en de separate ondernemingen en afdelingen van Fusionyx IT Solutions. Zoals in het volgende gedeelte wordt beschreven, kunt u toegang tot uw persoonlijke gegevens krijgen en kunt u kiezen hoe er contact met u wordt opgenomen. Contact: Marketing & Communicatie, via contact.

Fusionyx IT Solutions kan u indien de noodzaak daartoe bestaat e-mailberichten toesturen waarin u op de hoogte wordt gehouden van technische diensten of beveiligingskwesties met betrekking tot de Sites, of waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u informatie of een contactmoment heeft aangevraagd. Bij sommige diensten die door de Sites worden aangeboden, vormt contact met de bezoeker een wezenlijk onderdeel van de dienst. Aangezien dit soort berichten een wezenlijk onderdeel vormt van de dienst(en) die u heeft gekozen, kunt u zich hier niet voor uitschrijven.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Fusionyx IT Solutions doet haar best om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben en deze niet onrechtmatig worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, maken de Sites gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo worden bijvoorbeeld de door u verstrekte persoonlijke gegevens opgeslagen op servers met beperkte toegang. Deze servers bevinden zich in beveiligde omgevingen. Gevoelige persoonlijke informatie wordt bij het verzenden via internet bovendien beveiligd door middel van codering, zoals het SSL-protocol (Secure Socket Layer).