Disclaimer

Fusionyx IT Solutions spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de websites van Fusionyx IT Solutions is voor eigen rekening en risico.

Fusionyx IT Solutions sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Fusionyx IT Solutions behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Fusionyx IT Solutions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Fusionyx IT Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van Fusionyx IT Solutions, aangeboden informatie op de sites van Fusionyx IT Solutions, waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van gebruik van systemen van Fusionyx IT Solutions. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Fusionyx IT Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van Fusionyx IT Solutions, aangeboden- informatie op de sites van Fusionyx IT Solutions. Fusionyx IT Solutions behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Fusionyx IT Solutions.

Hyperlinks

De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Fusionyx IT Solutions liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Fusionyx IT Solutions is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Op de website rust een auteursrecht van Fusionyx IT Solutions. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Contact: Marketing & Communicatie, via contact

Privacy

Fusionyx IT Solutions respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door Fusionyx IT Solutions worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in.

Toegang

Fusionyx IT Solutions behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan Fusionyx IT Solutions de toegang tot de websites monitoren.

E-mail

Voor zover de Sites dat toelaten, adviseert Fusionyx IT Solutions behoedzaam om te gaan met het plaatsen van een echt e-mailadres of andere persoonlijke gegevens in bijvoorbeeld de weblogs om te voorkomen dat uw e-mailadres of andere persoonlijke gegevens door anderen worden verzameld en gebruikt voor verkeerde of schadelijke doeleinden.